4 cách đơn giản kiểm tra phiên bản CentOS đang dùng

Khi tập làm quen với CentOS, bạn sẽ phải nắm được một số thông tin máy, hệ điều hành. Sau đây là 4 cách thông thường nhất để kiểm tra phiên bản hệ điều hành CentOS trên máy tính.

 Cách 1: Sử dụng lệnh rpm

rpm (Red Hat Package Manager) là một công cụ quản lý package cho các hệ thống dựa trên Red Hat như RHEL, CentOS và Fedora. Bạn có thể sử dụng công cụ rpm để hiển thị thông tin về phiên bản CentOS:

rpm –query centos-release

Kiểm tra phiên bản CentOS

Cách 2: Đọc file /etc/centos-release

Các bạn cũng có thể kiêm tra phiên bản CentOS của bạn, bằng cách đọc file /etc/centos-release:

cat /etc/centos-release

Kiểm tra phiên bản CentOS

Cách 3: Đọc file /etc/os-release

Tệp /etc/os-release có mặt trên tất cả các hệ thống đang chạy systemd và chứa dữ liệu nhận dạng hệ điều hành. Cách này sẽ chỉ hoạt động nếu bạn đang sử dụng CentOS 7:

cat /etc/os-release

Kiểm tra phiên bản CentOS

Cách 4: Sử dụng lệnh hostnamectl

hostnamectl là một lệnh cho phép bạn thay đổi hostname, nhưng bạn cũng có thể sử dụng nó để kiểm tra phiên bản CentOS. Cách này sẽ chỉ hoạt động nếu bạn đang sử dụng CentOS 7:

hostnamectlKiểm tra phiên bản CentOS

Trên đây là 4 cách cơ bản để kiểm tra phiên bản hệ điều hành CentOS đơn giản nhất khi bạn sử dụng hệ điều hành Linux này. Chúc các bạn thành công.

Bài viết liên quan